نماد “فولاد” برای دو روز متوقف شد

نماد “فولاد” برای دو روز متوقف شد
شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیه ای از تعدیل مثبت 26 درصدی پیش بینی سود سال جاری خبر داد.

نماد “فولاد” برای دو روز متوقف شد

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اطلاعیه ای از تعدیل مثبت 26 درصدی پیش بینی سود سال جاری خبر داد.
نماد “فولاد” برای دو روز متوقف شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author