شاخص “فولادی” بورس تهران !

روند امروز بورس آرام تر و با شتاب کمتری نسبت به دیروز پیگیری شد و با توجه به غیبت لیدر بازار یعنی “خساپا”، سایر سهام نیز به دنبال سایر پیشتازان بازار در دامنه منفی و در مداری متعادل مورد معامله قرار گرفتند.

تلگرام

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author