انتشار عملکرد یک ماهه “والبر”

ارزش بازار شرکت گروه دارویی البرز در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 از بابت فروش تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل یک هزار و 831 میلیارد و 673 میلیون ریال افزایش یافت

دانلود موزیک

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author