پیش‌بینی 174 ریال سود هر سهم “مفاخر”

پیش‌بینی 174 ریال سود هر سهم “مفاخر”
شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی نخستین پیش‌بینی درآمد سال مالی 95 را مبلغ 174 ریال اعلام کرده است.

پیش‌بینی 174 ریال سود هر سهم “مفاخر”

شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی نخستین پیش‌بینی درآمد سال مالی 95 را مبلغ 174 ریال اعلام کرده است.
پیش‌بینی 174 ریال سود هر سهم “مفاخر”

خرید بک لینک label, , , , , , , , , , , , ,

About the author