تدوین بودجه سال آینده”توریل” با چشم انداز مثبت

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان اصلی ترین مجموعه ای که حمل و نقل محصولات تولیدی آن و زیر مجموعه های “فولاد” بر عهده “توریل” است، قراردادی جهت افزایش ظرفیت تولید منعقد کرده که این قرارداد شامل زمان بندی خاص و تولید محصولات به مقدار تعیین شده ای می باشد و تغییرات با اهمیتی بر حجم عملیات و سودآوری “توریل” اعمال نخواهد کرد.

اسکای نیوز

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author