تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده “خساپا”

مجمع با اکثریت بیش از دوسوم آرا حاضرین، طرح مطروحه هیات مدیره جهت برون رفت از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی شرکت را شامل فروش بخشی از دارایی ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و سرمایه گذاری ها و همچنین استفاده از سایر روش های تامین مالی اعلام کردند.

world press news

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author