قرارداد “کیسون” با ایتالیایی ها نهایی شد

یکی دیگر از برنامه های شرکت کیسون انتقال از بازار توافقی پایه به بازار اصلی فرابورس می باشد که در حال حاضر در حال تکمیل مدارک مورد نیاز برای آن در جهت ارائه به سازمان بورس هستیم و تا در صورت موافقت با درخواست سهام این شرکت به بازار عادی فرابورس منتقل شود.

دانلود موزیک

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author