افزایش بیش از 140 میلیارد ریالی ارزش بازار “وسپه”

افزایش بیش از 140 میلیارد ریالی ارزش بازار “وسپه”
ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 معادل 140 میلیارد و 531 میلیون ریال افزایش یافت.

افزایش بیش از 140 میلیارد ریالی ارزش بازار “وسپه”

ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری سپه در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 94 معادل 140 میلیارد و 531 میلیون ریال افزایش یافت.
افزایش بیش از 140 میلیارد ریالی ارزش بازار “وسپه”

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author