تشریح آخرین وضعیت سودآوری “بفجر” / تکرار خاطره خوش عرضه اولیه “مبین”

ظرفیت مازاد تولید محصولات بیش از پنج میلیون و 593 هزار مگاوات معادل 55 درصد ظرفیت تولید می باشد و مجموعه های پتروشیمی همچون مارون، اروند، امیر کبیر، تندگویان، فن آوران و بوعلی از جمله مشتریان اصلی محصولات تولیدی “بفجر” به شمار می روند.

روزنامه قانون

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author