“وپترو” طی دیماه نه خریدار و نه فروشنده بود

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 معادل 209 میلیارد و 267 میلیون ریال افزایش یافت.

عکس

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author