زمان بازگشایی نماد “خودرو” به یک شرط

با توجه به ابهاماتی که در خصوص اطلاعات منتشر شده شرکت ایران خورو روی سایت کدال ایجاد شده است، از این مجموعه درخواست کرده ایم تا اطلاعاتی تکمیلی را به این سازمان ارئه کند و به صورت دقیق اثرات شفاف سازی که در خصوص بسته حمایتی خسارتی پژو ارائه کرده، را تعیین نمایند.

عکس های جدید

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author