گشایش های اقتصادی در راه است

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر آیندگان با اشاره به اینکه آثار اجرای برجام بر کل اقتصاد و صنایع کشور مثبت است و نمی‌توان یک صنعت را به طور کامل تحلیل کرد، افزود: باید هر شرکتی به صورت بنیادی و جداگانه تحلیل شود زیرا هر شرکتی وضعیتی جداگانه دارد و نمی‌توان همه شرایط یک صنعت را به همه بنگاه‌های اقتصادی فعال در آن حوزه تعمیم داد.

دانلود موزیک

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author