گشایش در مبادلات تجاری با انعقاد پیمان‌های پولی

گشایش در مبادلات تجاری با انعقاد پیمان‌های پولی
غلامحسین شافعی در مورد انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشورها اظهارداشت: اکنون مسئولان در حال گفتگو با برخی کشورها برای انعقاد پیمان‌های پولی هستند و اگر این توافقات اجرایی شود بخش بزرگی از مشکل مبادلات پولی را حل می‌کند.

گشایش در مبادلات تجاری با انعقاد پیمان‌های پولی

غلامحسین شافعی در مورد انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشورها اظهارداشت: اکنون مسئولان در حال گفتگو با برخی کشورها برای انعقاد پیمان‌های پولی هستند و اگر این توافقات اجرایی شود بخش بزرگی از مشکل مبادلات پولی را حل می‌کند.
گشایش در مبادلات تجاری با انعقاد پیمان‌های پولی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author