گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد

گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد
بانک صادرات بعد از برگزاری مجمع به عنوان گام نخست بازگشایی نماد و پس از آن با انتشار صورت های مالی صاحبان سهام خود بزرگترین تحول در زمینه رفع محدودیت های معاملاتی این شرکت در تالار شیشه ای را به وجود آورد.

گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد

بانک صادرات بعد از برگزاری مجمع به عنوان گام نخست بازگشایی نماد و پس از آن با انتشار صورت های مالی صاحبان سهام خود بزرگترین تحول در زمینه رفع محدودیت های معاملاتی این شرکت در تالار شیشه ای را به وجود آورد.
گزارش ۹ ماهه بانک صادرات منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author