گزارش عملکرد ۱۰ ماهه بانک‌ها/ سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات

گزارش عملکرد ۱۰ ماهه بانک‌ها/ سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۴۴.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۸.۰ درصد) افزایش داشته است.

گزارش عملکرد ۱۰ ماهه بانک‌ها/ سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه امسال به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۴ هزار و ۶۲۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۴۴.۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۸.۰ درصد) افزایش داشته است.
گزارش عملکرد ۱۰ ماهه بانک‌ها/ سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author