گام بزرگ در ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه

گام بزرگ در ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: نخستین تسویه معاملات بورس و فرابورس عصر سه شنبه با موفقیت در این شرکت انجام شد تا گام بزرگی برای ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای در بازار سرمایه برداشته شود.

گام بزرگ در ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: نخستین تسویه معاملات بورس و فرابورس عصر سه شنبه با موفقیت در این شرکت انجام شد تا گام بزرگی برای ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای در بازار سرمایه برداشته شود.
گام بزرگ در ارتقای استانداردهای تسویه و پایاپای بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author