کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز، تجربیات ایران و نقش بورس‌های اوراق بهادار در عرصه جهانی

نرخ برابری ارز به عنوان متغیری بااهمیت در اقتصاد ملی همواره مورد توجه بوده و نوسان آن یکی از منابع مهم ریسک به ویژه در فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی محسوب می‌شود.

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author