کلینکرتیپ دو در صدر تولید سیمان دورود

کلینکرتیپ دو در صدر تولید سیمان دورود
سیمان دورود در شهریور ماه 112 هزار و 406 تن انواع محصول تولید کرده است. از میان انواع محصولات تولیدی این شرکت در شهریور ماه کلینکرتیپ دو بیشترین حجم تولید را داشته است.

کلینکرتیپ دو در صدر تولید سیمان دورود

سیمان دورود در شهریور ماه 112 هزار و 406 تن انواع محصول تولید کرده است. از میان انواع محصولات تولیدی این شرکت در شهریور ماه کلینکرتیپ دو بیشترین حجم تولید را داشته است.
کلینکرتیپ دو در صدر تولید سیمان دورود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author