کد بورسی و نقص اطلاعات مالکیتی فورا به بانک‌ عامل اعلام شود

کد بورسی و نقص اطلاعات مالکیتی فورا به بانک‌ عامل اعلام شود
به گفته غلامعلی‌پور آن دسته از دارندگان این اوراق مشارکت که اطلاعات مالکیت آن‌ها ناقص یا دارای اشتباه است، باید این نقص اطلاعاتی را به بانک عامل اعلام کنند ؛ چراکه با وجود اشتباه، امکان ثبت اطلاعات مالکیتی نزد سپرده‌گذاری مرکزی وجود ندارد.

کد بورسی و نقص اطلاعات مالکیتی فورا به بانک‌ عامل اعلام شود

به گفته غلامعلی‌پور آن دسته از دارندگان این اوراق مشارکت که اطلاعات مالکیت آن‌ها ناقص یا دارای اشتباه است، باید این نقص اطلاعاتی را به بانک عامل اعلام کنند ؛ چراکه با وجود اشتباه، امکان ثبت اطلاعات مالکیتی نزد سپرده‌گذاری مرکزی وجود ندارد.
کد بورسی و نقص اطلاعات مالکیتی فورا به بانک‌ عامل اعلام شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author