کاهش ۷۰درصدی هزینه دولت در خرید تضمینی با استفاده از بورس کالا

کاهش ۷۰درصدی هزینه دولت در خرید تضمینی با استفاده از بورس کالا
در خرید تضمینی حد فاصل نرخ تعیین شده برای گندم تا قیمت فروش در بازار مصرفی تحت تاثیر عدم پرداخت به موقع بهای کشاورز به جیب دلالان می رود، اما با عرضه این محصول در بورس ریشه دلالی و رانت خشکانده می شود.

کاهش ۷۰درصدی هزینه دولت در خرید تضمینی با استفاده از بورس کالا

در خرید تضمینی حد فاصل نرخ تعیین شده برای گندم تا قیمت فروش در بازار مصرفی تحت تاثیر عدم پرداخت به موقع بهای کشاورز به جیب دلالان می رود، اما با عرضه این محصول در بورس ریشه دلالی و رانت خشکانده می شود.
کاهش ۷۰درصدی هزینه دولت در خرید تضمینی با استفاده از بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author