کاهش نرخ دلار مبادله‌ای در آخرین روز کاری هفته

کاهش نرخ دلار مبادله‌ای در آخرین روز کاری هفته
نرخ هر دلار آمریکا برای (پنجشنبه 12 بهمن ماه) با ۲ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۹۵۰ ریال قیمت خورد.

کاهش نرخ دلار مبادله‌ای در آخرین روز کاری هفته

نرخ هر دلار آمریکا برای (پنجشنبه 12 بهمن ماه) با ۲ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۳۶ هزار و ۹۵۰ ریال قیمت خورد.
کاهش نرخ دلار مبادله‌ای در آخرین روز کاری هفته

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author