کاهش قیمت نفت در پی افزایش دکل های نفتی در آمریکا

کاهش قیمت نفت در پی افزایش دکل های نفتی در آمریکا
قیمت نفت برنت در معاملات امروز با کاهش 0.5 درصدی به هر بشکه 62 دلار و 22 سنت رسید و قیمت نفت سبک آمریکا با افت 0.2 درصدی هر بشکه 65 دلار و 28 سنت داد و ستد شد.

کاهش قیمت نفت در پی افزایش دکل های نفتی در آمریکا

قیمت نفت برنت در معاملات امروز با کاهش 0.5 درصدی به هر بشکه 62 دلار و 22 سنت رسید و قیمت نفت سبک آمریکا با افت 0.2 درصدی هر بشکه 65 دلار و 28 سنت داد و ستد شد.
کاهش قیمت نفت در پی افزایش دکل های نفتی در آمریکا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author