چشم‌انداز بورس در سال 95 به همراه سه طرح پیشنهادی توسعه ای و یک پیش شرط

چشم‌انداز بورس در سال 95 به همراه سه طرح پیشنهادی توسعه ای و یک پیش شرط
پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز بازار سهام در سال 95 با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی و همچنین متغیرهای داخلی و خارجی حکایت از روزهای روشن و پرامید دارد؛ روزهایی که می‌توان امیدوار بود فعالان بورسی بعد از حضور کمرنگ و یا غیبت طولانی مدت در بازار سهام حاضر شوند و اقدام به سرمایه گذاری با دید میان و بلندمدت کنند.

چشم‌انداز بورس در سال 95 به همراه سه طرح پیشنهادی توسعه ای و یک پیش شرط

پیش‌بینی‌ها از چشم‌انداز بازار سهام در سال 95 با توجه به عوامل سیاسی و اقتصادی و همچنین متغیرهای داخلی و خارجی حکایت از روزهای روشن و پرامید دارد؛ روزهایی که می‌توان امیدوار بود فعالان بورسی بعد از حضور کمرنگ و یا غیبت طولانی مدت در بازار سهام حاضر شوند و اقدام به سرمایه گذاری با دید میان و بلندمدت کنند.
چشم‌انداز بورس در سال 95 به همراه سه طرح پیشنهادی توسعه ای و یک پیش شرط

پرس نیوز

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author