چرخش نگاه سهامداران به سمت بازارهای جهانی

چرخش نگاه سهامداران به سمت بازارهای جهانی
بورس تهران امروز را با روند صعودی به پایان رساند تا بار دیگر وارد کانال 98 هزار واحدی قرار بگیرد. در همین زمینه صنایع کالا محور نظیر فلزات اساسی و محصولات شیمیایی با توجه به رشد قیمت نفت و کامودیتی ها در بازارهای جهانی، تاثیر بسزایی بر رشد شاخص داشتند.

چرخش نگاه سهامداران به سمت بازارهای جهانی

بورس تهران امروز را با روند صعودی به پایان رساند تا بار دیگر وارد کانال 98 هزار واحدی قرار بگیرد. در همین زمینه صنایع کالا محور نظیر فلزات اساسی و محصولات شیمیایی با توجه به رشد قیمت نفت و کامودیتی ها در بازارهای جهانی، تاثیر بسزایی بر رشد شاخص داشتند.
چرخش نگاه سهامداران به سمت بازارهای جهانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author