چراغ قرمز بانکی ها سبز شد / حضور پر شور خریداران در یک گروه پر اقبال

تاکنون در نماد “وبصادر” بیش از 290 میلیون سهم معامله شده و این حجم معاملاتی در حالی رقم خورده که سهم مذکور از روندی متعادل به سمت تشکیل صف خریداران پیش رفته است.

دانلود سریال

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author