پیش بینی کاهش دلار تا ۴۱۰۰ تومان و حمایت از ۳ اقدام بانک مرکزی

پیش بینی کاهش دلار تا ۴۱۰۰ تومان و حمایت از ۳ اقدام بانک مرکزی
حسینی شاهرودی گفت: اقدامات بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده ریالی،انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و همچنین پیش فروش سکه بهارآزادی برای مدیریت بازار ارز به عنوان نسخه موقتی برای کنترل قیمت دلار در روزهای پایانی سال قابل قبول است اما این اقدام نمی تواند نسخه دائمی باشد.

پیش بینی کاهش دلار تا ۴۱۰۰ تومان و حمایت از ۳ اقدام بانک مرکزی

حسینی شاهرودی گفت: اقدامات بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سپرده ریالی،انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و همچنین پیش فروش سکه بهارآزادی برای مدیریت بازار ارز به عنوان نسخه موقتی برای کنترل قیمت دلار در روزهای پایانی سال قابل قبول است اما این اقدام نمی تواند نسخه دائمی باشد.
پیش بینی کاهش دلار تا ۴۱۰۰ تومان و حمایت از ۳ اقدام بانک مرکزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author