پیام دکتر قالیباف اصل به مناسبت چهل و هشتمین سالروز تاسیس بورس در ایران

نزدیک به نیم قرن از تشکیل بورس در ایران می گذرد، بورس مفتخر است، به منظور ایجاد شفافیت، ارتقاء نقدشوندگی، جذب نقدینگی و تجهیز سرمایه برای فعالیت های مولد اقتصادی در کشور، ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی و پذیرش شرکت های جدید، در مسیر توسعه کشور گام های موثری برداشته است.

سیستم اطلاع رسانی

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author