پیام تسلیت مدیر روابط عمومی سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور

پیام تسلیت مدیر روابط عمومی سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور
خبر ناگوار ارتحال استاد مسلم اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی، دانشمند مبرز و عالم وارسته حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدنقی نظرپور عضو کارگروه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، موجب تاثر و اندوه است.

پیام تسلیت مدیر روابط عمومی سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور

خبر ناگوار ارتحال استاد مسلم اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی، دانشمند مبرز و عالم وارسته حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدنقی نظرپور عضو کارگروه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای فقهی بانک مرکزی، موجب تاثر و اندوه است.
پیام تسلیت مدیر روابط عمومی سازمان بورس در پی درگذشت حجت الاسلام نظرپور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author