پلی اتیلن سنگین اکستروژن صدر نشین شد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن صدر نشین شد
بیشترین افزایش در گروه محصولات پلیمری متعلق به پلی اتیلن سنگین اکستروژن با ۹.۴ درصد رشد است، گرید P۱۰۰ به میزان ۵۸۴ تومان و گرید PE۸۰ هم ۵۵۰ تومان نسبت به دو هفته قبل گران شد.

پلی اتیلن سنگین اکستروژن صدر نشین شد

بیشترین افزایش در گروه محصولات پلیمری متعلق به پلی اتیلن سنگین اکستروژن با ۹.۴ درصد رشد است، گرید P۱۰۰ به میزان ۵۸۴ تومان و گرید PE۸۰ هم ۵۵۰ تومان نسبت به دو هفته قبل گران شد.
پلی اتیلن سنگین اکستروژن صدر نشین شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author