پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه‌ گذاری طلا در بورس کالای ایران

پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه‌ گذاری طلا در بورس کالای ایران
پذیره نویسی این صندوق که از نوع صندوق های سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه سکه طلا است، از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود و تا تاریخ 19 مهر ماه ادامه خواهد داشت.

پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه‌ گذاری طلا در بورس کالای ایران

پذیره نویسی این صندوق که از نوع صندوق های سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه سکه طلا است، از روز شنبه هفته آینده آغاز می شود و تا تاریخ 19 مهر ماه ادامه خواهد داشت.
پذیره نویسی دومین صندوق سرمایه‌ گذاری طلا در بورس کالای ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author