وجود یک ابهام در بورس

وجود یک ابهام در بورس
یکی از مشکلات بازار سرمایه طی چند وقت اخیر روند قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت بود که در حال حاضر تقریباً روند صعودی را در پیش گرفتند و به طور کلی می توان گفت چشم انداز مناسبی برای بازار سرمایه طی سال آینده ایجاد شده است تا شاخص کل بورس نیز محدوده های قبلی را به راحتی یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.

وجود یک ابهام در بورس

یکی از مشکلات بازار سرمایه طی چند وقت اخیر روند قیمت جهانی فلزات اساسی و نفت بود که در حال حاضر تقریباً روند صعودی را در پیش گرفتند و به طور کلی می توان گفت چشم انداز مناسبی برای بازار سرمایه طی سال آینده ایجاد شده است تا شاخص کل بورس نیز محدوده های قبلی را به راحتی یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.
وجود یک ابهام در بورس

دانلود فیلم

نخبگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author