واگذاری 19 درصد آلومینیوم ایران در بورس لغو شد

واگذاری 19 درصد آلومینیوم ایران در بورس لغو شد
بنابر اعلام قبلی سازمان خصوصی ‌سازی قرار بود تعداد یک میلیارد و 15 میلیون و 528 هزار و 830 سهم معادل 19.537 درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران در بورس اوراق بهادار عرضه ‌شود، که این واگذاری لغو شد.

واگذاری 19 درصد آلومینیوم ایران در بورس لغو شد

بنابر اعلام قبلی سازمان خصوصی ‌سازی قرار بود تعداد یک میلیارد و 15 میلیون و 528 هزار و 830 سهم معادل 19.537 درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران در بورس اوراق بهادار عرضه ‌شود، که این واگذاری لغو شد.
واگذاری 19 درصد آلومینیوم ایران در بورس لغو شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author