واگذاری سهام پنج شرکت در اسفند ماه

واگذاری سهام پنج شرکت در اسفند ماه
سهام ۵ شرکت دولتی در اسفندماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس اوراق بهادار، فرابورس و مزایده عرضه می‌شود.

واگذاری سهام پنج شرکت در اسفند ماه

سهام ۵ شرکت دولتی در اسفندماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بورس اوراق بهادار، فرابورس و مزایده عرضه می‌شود.
واگذاری سهام پنج شرکت در اسفند ماه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author