هفت میلیاد دلار سرمایه گذاری خارجی

هفت میلیاد دلار سرمایه گذاری خارجی
سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: مجموع ارزش طرح های مصوب شده این سازمان در سال گذشته (1394) نزدیک به هفت میلیارد دلار بود.

هفت میلیاد دلار سرمایه گذاری خارجی

سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: مجموع ارزش طرح های مصوب شده این سازمان در سال گذشته (1394) نزدیک به هفت میلیارد دلار بود.
هفت میلیاد دلار سرمایه گذاری خارجی

فانتزی

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author