هفته پرکار فرابورس ایران/ سبزپوشی آیفکس در برآیند هفتگی

هفته پرکار فرابورس ایران/ سبزپوشی آیفکس در برآیند هفتگی
در هفته معاملاتی منتهی به 7 مهرماه تعداد یک‌هزار و 701 میلیون ورقه به ارزش 11 هزار و 329 میلیارد ریال در مجموع بازارهای فرابورس ایران دادوستد شد که نسبت به هفته پیشین از افزایش 72 درصدی حجم و افت 7 درصدی ارزش معاملات حکایت داشت.

هفته پرکار فرابورس ایران/ سبزپوشی آیفکس در برآیند هفتگی

در هفته معاملاتی منتهی به 7 مهرماه تعداد یک‌هزار و 701 میلیون ورقه به ارزش 11 هزار و 329 میلیارد ریال در مجموع بازارهای فرابورس ایران دادوستد شد که نسبت به هفته پیشین از افزایش 72 درصدی حجم و افت 7 درصدی ارزش معاملات حکایت داشت.
هفته پرکار فرابورس ایران/ سبزپوشی آیفکس در برآیند هفتگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author