نیمه مهر 10 درصد از سهام «ولشرق» عرضه می‌شود

نیمه مهر 10 درصد از سهام «ولشرق» عرضه می‌شود
نیمه مهرماه 10 درصد از کل سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق در بازار دوم فرابورس به روش ثبت سفارش برای نخستین بار به عموم عرضه می‌شود که مطابق با اطلاعیه خرید حداکثر 400 سهم برای هر شخص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است.

نیمه مهر 10 درصد از سهام «ولشرق» عرضه می‌شود

نیمه مهرماه 10 درصد از کل سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق در بازار دوم فرابورس به روش ثبت سفارش برای نخستین بار به عموم عرضه می‌شود که مطابق با اطلاعیه خرید حداکثر 400 سهم برای هر شخص حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است.
نیمه مهر 10 درصد از سهام «ولشرق» عرضه می‌شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author