نهاد ناظر و «خودرو» تکذیب کردند

نهاد ناظر و «خودرو» تکذیب کردند
سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ایران خودرو در دو اطلاعیه جداگانه نامه منتشر شده در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو در شبکه های مجازی را تکذیب کردند.

نهاد ناظر و «خودرو» تکذیب کردند

سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ایران خودرو در دو اطلاعیه جداگانه نامه منتشر شده در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو در شبکه های مجازی را تکذیب کردند.
نهاد ناظر و «خودرو» تکذیب کردند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author