نقش ۱۴ ساله بورس فلزات و کالا در بازار فولاد

نقش ۱۴ ساله بورس فلزات و کالا در بازار فولاد
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص نقش ۱۴ ساله راه اندازی بورس فلزات و در ادامه بورس کالا در بازار فولاد کشور گفت: نقش بورس کالا در حذف رانت های کلان و ایجاد شفافیت در بازار فولاد غیر قابل انکار است.

نقش ۱۴ ساله بورس فلزات و کالا در بازار فولاد

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص نقش ۱۴ ساله راه اندازی بورس فلزات و در ادامه بورس کالا در بازار فولاد کشور گفت: نقش بورس کالا در حذف رانت های کلان و ایجاد شفافیت در بازار فولاد غیر قابل انکار است.
نقش ۱۴ ساله بورس فلزات و کالا در بازار فولاد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author