نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۵.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در آذر ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، ۱۵.۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
نقدینگی یک تریلیون و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author