نشست مجلسی‌ها با کرباسیان و سیف

نشست مجلسی‌ها با کرباسیان و سیف
پیرو دستور علی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، هفته آینده کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی می کند.

نشست مجلسی‌ها با کرباسیان و سیف

پیرو دستور علی لاریجانی به کمیسیون اقتصادی، هفته آینده کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نوسانات بازار ارز را بررسی می کند.
نشست مجلسی‌ها با کرباسیان و سیف

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author