نرخ ارز قطعا کاهش می‌یابد

نرخ ارز قطعا کاهش می‌یابد
مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران درباره نوسانات قیمت ارز گفت: رییس کل بانک مرکزی توضیحات تخصصی را در این زمینه خواهد داد اما نوسان بازار ارز را باید مدیریت کرد.

نرخ ارز قطعا کاهش می‌یابد

مسعود کرباسیان در جمع خبرنگاران درباره نوسانات قیمت ارز گفت: رییس کل بانک مرکزی توضیحات تخصصی را در این زمینه خواهد داد اما نوسان بازار ارز را باید مدیریت کرد.
نرخ ارز قطعا کاهش می‌یابد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author