موج سواری شاخص های معاملاتی در بازار امارات

موج سواری شاخص های معاملاتی در بازار امارات
در ساعات پایانی بازار ، شاخص دی اف ام دوبی با رشد 0.9 درصدی همراه شد و شاخص ADX ابوظبی با رشد 0.1 درصدی معاملات را خاتمه داد .

موج سواری شاخص های معاملاتی در بازار امارات

در ساعات پایانی بازار ، شاخص دی اف ام دوبی با رشد 0.9 درصدی همراه شد و شاخص ADX ابوظبی با رشد 0.1 درصدی معاملات را خاتمه داد .
موج سواری شاخص های معاملاتی در بازار امارات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author