موتور خودرویی ها مجهز توربو شارژ شد !!!

نماینده سازمان بورس در این مجمع در رابطه با قیمت گذاری دارایی های شرکت گفت که هنوز کم و کیف قیمتی آن مشخص نمی باشد و در رابطه با فروش املاک و شناسایی سود تا پایان سال گزارشی به این سازمان ارائه نشده است و مسئولین شرکت در پاسخ به این صحبت ها اعلام کردند که گزارش کارشناسی مربوطه آماده و به زودی به سازمان ارائه می گردد.

آلرژی و تغذیه

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author