مقاومت معادن چین در برابر موانع

مقاومت معادن چین در برابر موانع
به نظر می رسد علی رغم بزرگنمایی که صورت گرفته معادن سنگ آهن در چین مشکل خیلی زیادی هم نداشته باشند چرا که علاوه بر سقوط قیمت ها و تعطیلی خیلی از خطوط تولید، معادن سنگ آهن در چین دوام آورده اند و آمار نشان می دهد از سال ۲۰۱۳ تولید سنگ آهن این کشور تنها ۵ درصد افت داشته است.

مقاومت معادن چین در برابر موانع

به نظر می رسد علی رغم بزرگنمایی که صورت گرفته معادن سنگ آهن در چین مشکل خیلی زیادی هم نداشته باشند چرا که علاوه بر سقوط قیمت ها و تعطیلی خیلی از خطوط تولید، معادن سنگ آهن در چین دوام آورده اند و آمار نشان می دهد از سال ۲۰۱۳ تولید سنگ آهن این کشور تنها ۵ درصد افت داشته است.
مقاومت معادن چین در برابر موانع

اس ام اس

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author