معامله بیش از ۲۸۲ هزار تن محصول در بورس کالا

معامله بیش از ۲۸۲ هزار تن محصول در بورس کالا
در هفته منتهی به ۱۸ خرداد ماه بالغ بر ۲۸۲ هزار و ۷۳۶ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۵ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال در بورس کالای ایران داد و ستد شد.

معامله بیش از ۲۸۲ هزار تن محصول در بورس کالا

در هفته منتهی به ۱۸ خرداد ماه بالغ بر ۲۸۲ هزار و ۷۳۶ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۵ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال در بورس کالای ایران داد و ستد شد.
معامله بیش از ۲۸۲ هزار تن محصول در بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author