معاملات ثانویه اوراق مشارکت طرح قطار شهرداری تهران

شهرداری تهران، تعداد 4 میلیون و 600 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش 4.600 میلیارد ریال برای تامین بخشی از منابع مالی طرح فاز 3 خط 6 قطاری شهری با عاملیت بانک شهر منتشر کرد.

bluray movie download

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author