معاملات تک مگاواتی در بازار برق

معاملات تک مگاواتی در بازار برق
در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.03.03 در بازار برق بورس انرژی ، 2 مگاوات برق به ارزش 17 میلیون و 760 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.

معاملات تک مگاواتی در بازار برق

در معاملات امروز چهار‌شنبه 96.03.03 در بازار برق بورس انرژی ، 2 مگاوات برق به ارزش 17 میلیون و 760 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت.
معاملات تک مگاواتی در بازار برق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author