مزیت های بازگشایی سوئیفت برای بازار سرمایه

با گشایش سوئیفت، ارز به نظام بانکی تزریق می شود که باعث ورود دلار به بازار و همچنین تثبیت نرخ ارز خواهد شد.

اخبار دنیای دیجیتال

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author