مروری بر عملکرد 12 ساله بورس منطقه ای کیش

مروری بر عملکرد 12 ساله بورس منطقه ای کیش
طی مدت 12 سال فعالیت بورس منطقه ای کیش تا 15 بهمن ماه 1396 تعداد 69 میلیارد و 692 میلیون سهم به ارزش 570 هزار و 451 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفته است.

مروری بر عملکرد 12 ساله بورس منطقه ای کیش

طی مدت 12 سال فعالیت بورس منطقه ای کیش تا 15 بهمن ماه 1396 تعداد 69 میلیارد و 692 میلیون سهم به ارزش 570 هزار و 451 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفته است.
مروری بر عملکرد 12 ساله بورس منطقه ای کیش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author