مروری بر اخبار هفته گذشته در جهان، از نگاه بلومبرگ

مروری بر اخبار هفته گذشته در جهان، از نگاه بلومبرگ
سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای آسیایی، راه اندازی کنسول جدید مایکروسافت و همچنین بازگشت آرامش به کاتالونیا، موضوعاتی است که بلومبرگ به آن پرداخته است.

مروری بر اخبار هفته گذشته در جهان، از نگاه بلومبرگ

سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورهای آسیایی، راه اندازی کنسول جدید مایکروسافت و همچنین بازگشت آرامش به کاتالونیا، موضوعاتی است که بلومبرگ به آن پرداخته است.
مروری بر اخبار هفته گذشته در جهان، از نگاه بلومبرگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author